artikel

Dags att nominera till nämnder!

 

Nu är det hög tid att börja nominera till Malmö stads nämnder. Att sitta i en nämnd är ett viktigt uppdrag då det är i nämnderna som mycket av politiken utformas och det är viktigt att påverka beslut tidigt. Det går att likna nämnderna med riksdagens utskott.

Inom Malmö stad finns följande nämnder, inom parentes anges antalet ledamöter som Vänsterpartiet har i varje nämnd. Antalet varierar beroende på hur många platser det finns i nämnden.

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden  (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Fritidsnämnden (1 ordinarie och 1 ersättare)
 • Funktionsstödsnämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Förskolenämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Hälsa-, vård och omsorgsnämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Grundskolenämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Kulturnämnden (1 ordinarie och 1 ersättare)
 • Miljönämnden (1 ordinarie och 1 ersättare)
 • Servicenämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Stadsbyggnadsnämnden  (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Tekniska nämnden (2 ordinarie och 2 ersättare)
 • Valnämnden (1 ordinarie och 1 ersättare)
 • Överförmyndarnämnden (1 ordinarie och 1 ersättare)

 

 

Om du vill veta vad en specifik nämnd jobbar med kan du kontakta de som sitter i nämnden nu, valberedningen eller kika på nämndens protokoll som går att hitta på Malmö stads hemsida. Vi beslutar om vilka som får plats i nämnderna på medlemsmötet den 4/12.

Nomineringsstopp är 17/11

Nomineringar skickas in till [email protected]

Kontakt valberedningens sammankallande Patrik 0735-138789

Kopiera länk