Kommunalpolitik

Stärk klimatpolitiken

Med stadens kommande anslag och den nya regeringens nedprioritering av klimat och miljöpolitiken ser vi med stor oro på framtiden. Sverige är inte längre en föregångare för resten av världen, den rollen har EU nu axlat. Därför är det extra viktigt att Malmö drar sitt strå till stacken och blir den föregångare som Malmö beslutat vara.

Vi behöver göra mycket mer, vi måste öka tempot, öka vår rådighet och ta rättighetsaspekternas orättvisor på största allvar.

Vi i Vänsterpartiet vill se åtgärder som minskar orättvisorna vad gäller t.ex. utsläppen i staden, då de högsta utsläppen uppstår i stadens mer välbärgade områden. De värsta förorenarna måste göra den största omställningen och betala vad det kostar! Flyg- och fordonstrafiken måste minska!

Vi måste skapa förutsättningar så att alla kan leva hållbart, staden måste se till att det är lika lätt att göra rätt för alla, oberoende av var man bor och hur stor plånboken är. Gratis kollektivtrafik för alla skolbarn vore ett steg i denna riktning.

Vi vill ha rådighet över vårt klimat och vår miljö, något vi kan uppnå genom gemensamt ägande av mark och av verksamheter med stor klimat och miljöpåverkan, som ett eget energibolag.

Vi vill se mer naturbaserade lösningar kopplade till våra mål, då dessa utgör den billigaste och effektivaste vägen framåt. Löv ska till exempel inte blåsas bort med motorverktyg, som nu i våra parker, lökar ska inte planteras där naturen kan ta över, vi ska inte klippa gräset över allt utan låta ängsväxter få ta sin plats. Vi behöver ett paradigmskifte från det vackra till det värdefulla!

Genom sådana åtgärder och genom att låta målen inte ekonomin styra kan vi skapa de förutsättningar som krävs för en hållbar, rättvis och välfungerande stad för människor, klimat/miljö och kommande generationer.

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk