sida

Om oss

Vänsterpartiet Malmö är ett feministiskt, socialistiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Det betyder att syftet med allt vi gör är att skapa ett annat samhälle utan förtryck och orättvisor.

För att kunna göra det ställer vi upp i val och representerar våra väljare i parlamenten, men vi arbetar minst lika mycket med det politiska arbete som inte sker innanför parlamentens väggar.

Vi organiserar hundratals med aktivister som på olika sätt arbetar mot ett gemensamt mål.

Organisationen

Vår organisation är väldigt platt och det högsta beslutande organet är medlemmarna genom årsmötet, däremellan de medlemsmöten som är utspridda över året. Det löpande arbetet leds av den förtroendevalda styrelsen. Utöver styrelsen består resten av organisationen av olika självstyrda arbetsgrupper som arbetar med alltifrån olika politikområden till praktiska saker såsom husunderhåll och tidningsproduktion.

Våra politiker & företrädare

Alla politiska poster såsom kommunalråd och ledamöter i Malmö stads kommunfullmäktige, nämnder och beredningar väljs av medlemsmötet. Utöver våra politiker företräds Vänsterpartiet Malmö av styrelsen och våra anställda.

 

Kopiera länk