sida

Arbetsgrupper och utskott

För de medlemmar som är intresserade av särskilda frågor och vill arbeta med att utveckla och föra ut vänsterns politik inom dessa områden finns det särskilda tematiska arbetsgrupper som träffas regelbundet.

Vår ambition är att dessa grupper ska kombinera utomparlamentarisk aktivitet med möjlighet att påverka den parlamentariska politiken. På detta sätt tror vi att man förstärker arbetet – istället för att skilja dem åt. Det innebär att de som i olika parlamentariska sammanhang jobbar med en fråga ofta ingår i grupperna tillsammans med medlemmar som har ett intresse av frågorna

En arbetsgrupp kan också vara en grupp med ansvar för en särskild aktivitet eller kampanj som skall ordnas. Vi startar hela tiden nya arbetsgrupper och utskott efter medlemmars vilja, intresse och engagemang.

Just nu har vi följande aktiva arbetsgrupper och utskott:

 

Arbetsutskottet

Vänsterpartiet Malmös styrelse utser ett arbetsutskott där ett mindre antal ledamöter ses en gång i veckan för att kontinuerligt svara på frågor och se till att hålla partiföreningen rullande.

För att komma i kontakt med arbetsutskottet mailar du en skrivelse till: [email protected]

 

Arabiska vänstern

Arabiska vänstern arrangerar aktiviteter och kampanjer där man inkluderar arabisktalande medlemmar och sympatisörer. Träffarna hålls på arabiska.

Kontaktperson: Yomn Kadoura

[email protected]

 

Antirasistiska Utskottet 

Antirasistiska utskottet är gruppen där medlemmar pratar om antirasism. Arrangerar aktiviteter och kampanjdeltagande ur ett antirasistiskt perspektiv

Kontaktperson: Anders NeergaardHodan Omar

[email protected]

[email protected]

 

Bokcirkeln

Bokcirkeln läser socialistiska böcker och samtalar kring dessa tillsammans.

Kontaktperson: Eva Svegborn

[email protected]

 

Bostadspolitiska utskottet

Bostadsutskottet är gruppen där medlemmar pratar om bostadsfrågor, hur man kan utveckla bostadspolitiken och arrangerar studier, deltar i kampanjer och möten. 

Kontaktperson: Mats Billberg Johansson

[email protected]

 

Fackliga Utskottet

Fackliga utskottet är gruppen där medlemmar pratar om facket, arbetsrätt och organiserar fackligpolitiska studier, deltar i kampanjer och möten. 

Kontaktperson: Patrik Strand

[email protected]

 

Feministiska Utskottet

Feministiska utskottet är gruppen där medlemmar pratar om feminism. Arrangerar aktiviteter och kampanjdeltagande ur ett feministiskt perspektiv.

Kontaktperson: vakant

 

Folkviljanredaktionen

Folkviljanredaktionen producerar medlemstidningen Folkviljan som ges ut 6 nummer per år. 

Kontaktperson: Sofie Valfridsson

[email protected]

 

HBTQ-Vänstern

Kontaktperson: vakant

 

Internationella Utskottet 

Internationella utskottet är gruppen där medlemmar pratar om internationella frågor. Arrangerar aktiviteter och deltar i kampanjer ur ett globalt perspektiv. 

Kontaktperson: Nina Jakku

[email protected]

 

Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen är gruppen där medlemmar hjälper till med kommunikationsarbete. Foto, illustrationer, grafisk formgivning, hemsida, sociala medier.

Kontaktperson: Sofie Valfridsson

[email protected]

 

Medlemsgruppen

Medlemsgruppen har hand om träffar för nya medlemmar, utför medlemsringning och är gruppen för dig som vill utföra aktiviteter som fokuserar på medlemsvård.

Kontaktperson: Richard Olsson

[email protected]

 

Medlemsmötesgruppen

Medlemsmötesgruppen planerar och genomför medlemsmöten. Allt från musik, mat och workshops till kommunval och andra formella beslut.

Kontaktperson: Alexander Bergquist

[email protected]

 

Miljöutskottet

Miljöutskottet är gruppen där medlemmar pratar om miljö och klimat. Arrangerar aktiviteter och kampanjdeltagande ur ett klimatfokus. 

Kontaktperson: Elisabeth Hellman

[email protected]

Skolpolitiska utskottet

Vänsterpartiet Malmös skolpolitiska utskott organiserar alla som är intresserade av kommunal skolpolitik – skolpolitiker, skolpersonal, föräldrar, elever.

[email protected]

Studieutskottet

Studieutskottet planerar och genomför studiecirklar och kurser för medlemmar i allt från grundläggande marxism till fördjupande ideologi.

Kontaktperson: Anders Neergaard 

[email protected]

 

Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet är gruppen där medlemmar pratar om socialpolitik, välfärd och trygghetsfrågor.

Kontaktperson: Kajsa Hedberg

[email protected]

 

Årligt återkommande grupper:

  • 1 maj-gruppen
  • 8 mars-gruppen
  • Novemberpogromen-gruppen

 

 

Kopiera länk