Kommunalpolitik

Ord spelar roll

Jag skulle faktiskt vilja tala om just ord. För ord betyder något. Vad vi använder för ord spelar roll. Idag har vi att fatta beslut om en namnändring av Malmö stads råd för funktionshinderfrågor.

Just funktionhinder definieras ofta den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Och det får ju en att fundera, är Malmö stads funktionshinderråd rätt sätt att definiera vad rådet har för uppdrag? ”Den nationella funktionshinderpolitiken har sedan år 2017 tagit utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter.” står det i underlaget till beslut.

Begreppet funktionsrätt må ännu inte vara officiellt myndighetsspråk men är inom funkisrörelsen ett vedertaget begrepp, framförallt efter att samarbetsorganisationen HSO antog namnet Funktionsrätt Sverige 2017.

Funktionsrätt ger en en ny dimension till funktionshinderpolitiken. Det sätter fingret på individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder och anpassningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.

Funktionsrätt handlar om att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Alla har rätt till ett samhälle som funkar för dem.

Eftersom att Malmö stads råd för funktionshinderfrågor (snart Malmö stads funktionshinderråd) ställt sig bakom den föreslagna namnändringen så gör även Vänsterpartiet det. Men jag vill ändå idag så ett litet frö kring att förtydliga att rådets uppdrag fokuserar på rättigheter, inte hinder. För ord spelar roll.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk