Kommunalpolitik

Skydda rättigheterna

Vänsterpartiet ser ett problem i att vissa rättighetsfrågor osynliggörs när allt förs in i ett policydokument. Vi har de senaste åren erfarit att arbetet med jämställdhet, antirasism, sexuell hälsa, HBTQIA+-rättigheter och barns rätt försvunnit från både den politiska agendan och i många fall det dagliga arbetet. Det som först får stryka på foten i pressade verksamheter är det som inte är lagstadgat och som kan “vänta”, men vi i Vänsterpartiet menar att dessa frågor är centrala för att Malmöbor ska få ett bra bemötande och kunna leva jämlika liv och att anställda i Malmö stad får en bra arbetsmiljö. 

Vidare anser vi att det saknas analys av effekterna av att ta bort de tidigare dokumenten. Vänsterpartiet anser att denna policy borde vara ett stöd till Malmö stads hållbarhetsarbete för att uppnå Agenda 2030 målen. Men det finns ett stort behov att förtydliga utvecklingsmål kopplat till frågorna för tydligare riktning och fokus. En policy som bara innehåller vägledande principer och påtalar att dessa principer ska integreras i verksamhetsplanering och uppföljning riskerar att bli helt tandlös.  

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk