Kommunalpolitik

Träd och cyklar istället för bilar

Malmö är en tät stad med liten yta, då är prioriteringar viktiga. Ofta sägs att vi ska prioritera alla trafikslag. Det görs inte idag. Normen idag är bilen.

Jag ska ta ett exempel. På Pildammsvägen är bredden för bilar fem gånger bredden för cyklar. Av de fem gånger mer bilarna har så är två parkeringsplatser. Alla cyklar som kör där ska samsas på en yta som är en femtedel av bilarnas. Detta är fel prioriterat. Om de två raderna bilar tagit bort hade cykelbanan kunnat bli mer än dubbelt så bred och inte den nu närmast livsfarliga cykelväg det är.

Ett annat exempel. Vi har bilparkeringar i våra stadsgator då finns det inte plats för träd i gatorna, om vi tar bort var tredje bil för ett träd skulle grönska på våra trånga stadsgator öka. Likaså om vi minskade körfilerna på de stora genomfartsgatorna och istället planterar träd i mitten och vid sidorna skulle grönska bidra till biologisk mångfald och till att minska utsläppen.

Bifall till motionen.

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk