Kommunalpolitik

Nedskräpning

En moderat motion om informationskampanj om olaglig nedskräpning debatterades. Det framgår av Tekniska nämndens svar har nämnden arbetat med årliga kampanjer mot de som skräpar ner och varför man inte ska göra så i syfte att åstadkomma ett ändrat beteende.

Vänsterpartiet anser att utgångspunkten till problematiken har motionären rätt i men vi hade hellre sätt andra insatser och tillvägagångssätt som är av mer bestående beteendeförändrade karaktär. Den förslagna åtgärden är envägskommunikation …och skapar inte incitament för attitydförändringar och kunskapsbyggande. Varför inte exempelvis lägga resurserna på hållbarhetsambassadörer som anordnar aktiviteter i det offentliga rummet och ha dialog/samtal med människor…

Det finns redan olika initiativ som är både lärorika och motiverande, såsom skräpplockardagar och plockning (kombinera jogging med att plocka skräp). Att förstärka dessa insatser skulle vara bättre investeringar.

Det är viktigt att vidta satsningar som möjliggör att följa upp miljöprogrammets mål om att, det ska vara lätt att göra rätt. Fokus borde istället ligga på förebyggande insatser, att förebygga, återanvända och återvinna.

Problemet med nerskräpningen är komplex och kräver evidensbaserade metoder och insatser samt en politisk vilja att se helheten genom beslut som ger förutsättningar för klimatsmarta lösningar… Viktigt med insatser som främjar samarbete mellan en rad olika aktörer och partners som kan bidra till klimatsmart beteendeförändring.

Med anledning av de skäl som jag framfört reserverar sig därför Vänsterpartiet mot motionen.

 

Foto: Emmalisa Pauly.

Kopiera länk