Kommunalpolitik

Idrottsskola för Malmös barn

Vänsterpartiet har lämnat in en motion som föreslår att Malmö i samverkan med den lokala idrottsrörelsen startar en avgiftsfri idrottsskola för barn mellan 6–12 år. Bakgrunden till denna motion är för det första att det finns ett stort behov av att barn rör sig mer, det är viktigt för folkhälsan. Det andra skälet är att föreningslivet är en viktig del för demokratin i Sverige och behöver stärkas.

Motionen är skriven utifrån att idrotten ska kunna ha ett sätt att få fler barn aktiva, på samma sätt som den kommunala kulturskolan ger barn möjligheter att utöva kulturverksamhet.

Ett stort problem är att alla Malmös familjer har inte råd att låta sina barn prova på en mängd idrotter för att eventuellt hitta sitt stora intresse. Det är både dyrt och kräver stor stöttning av föräldrarna. För att gynna barns idrottande så har vi föreslagit att en modell av idrottsskola införs som liknar den kommunala kulturskolan. En verksamhet som ger barn möjlighet att prova på olika idrotter för att sedan kunna slussas ut i föreningslivets verksamheter.

I svaret på motionen från fritidsnämnden uttrycks att vårt förslag är intressant och viktigt men de väljer ändå att avslå motionen. Det hänvisas till skolidrottsföreningar, det är ingen motsättning men motionens förslag är ju mycket mer långtgående och syftar till att nå alla intresserade barn i Malmö. Vissa idrotter är små och svåra att få prova på om det inte är en kommunövergripande verksamhet. Ett rimligt svar på en motion som nämnden tycker är intressant och viktig borde ju vara att tillsammans med föreningslivet utreda hur det skulle kunna förverkligas inte att avslå motionen.

Jag yrkar bifall till motionen.

 

Foto: Emmalisa Pauly.

Kopiera länk