Kommunalpolitik

Vår mark är inte till salu

Mark är en ändlig resurs – särskilt i Malmö. Staden ligger vid Öresund och på bördig åkermarken, hav och mark som inte ska exploateras. Malmös mark är begränsad, vi måste därför hushålla med den och behålla rådighet över den. Kommunen ska därför inte sälja sin mark. Vänsterpartiet ser inte kommunens mark som en handelsvara, utan som just en ändlig resurs som vi gemensamt ska äga.

Med nuvarande markanvisningspolicy för Malmö stad är det upp till exploatören att fritt välja upplåtelseform. Detta har vi i Vänsterpartiet reserverat oss mot. Kommunen har genom denna markanvisningspolicy frånsagt sig möjligheten att stoppa utförsäljningen av kommunal mark. Vi menar att kommunen skall återgå till att den normala upplåtelseformen av mark skall vara tomträtt och att försäljning skall vara undantag.

Förra året sålde Malmö stad mark för flera hundra miljoner kronor. Det kanske för någon låter bra, att kommunen frigör kapital som kan läggas på hög. Men det är inte det mest ekonomiskt fördelaktiga för oss Malmöbor. Istället borde kommunens mark upplåtas med tomträtt, det vill säga att marken hyrs ut.

Markupplåtelse med tomträtt istället för utförsäljning ger Malmö stad:

– Långsiktig avkastning – Inkomster som kan användas i driften av staden istället för skatt.

– ger möjlighet att ställa större krav på den som bygger eller använder marken.

– ger möjlighet att stimulera investeringar genom avgäldsnivån, exempelvis vid byggande av hyreslägenheter.

– ger flexiblare detaljplaner, då detaljplaner kan förändras när tomträttsavtalet löpt ut.

– större rådighet över marken är ett viktigt värde för kommunen.

– värdeutvecklingen av marken tillfaller kommunen vid tomträtt.

– och tomträtt förhindrar markspekulation och dämpar prisökningar.

Fördelarna med tomträtt är alltså både ekonomiska och bra för stadsplaneringen – Kommunalt markägande är viktigt för Malmös utveckling.

Vänsterpartiet yrkar avslag till markförsäljningen.

 

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk