Antirasism

Läs vår antirasistika handbok!

Rasism är en horribel verklighet för olika minoritetsgrupper i vår vardag. Rasismen påverkar och drabbar olika grupper och individer olika över tid. Vänsterpartiet är ingen isolerad ö. Därför har Vänsterpartiet Malmö beslutat om att skapa en antirasistisk handbok.

Vi vet att rasistiska beteenden existerar och reproduceras inom partiet och i vår partiförening. Vi vet att det råder olika maktstrukturer i vår partiförening och att kamrater har olika förutsättningar bla på grund av vårt ursprung, könsidentitet, vilket är en verklighet på våra möten och i våra politiska
uppdrag.

Du kan läsa handboken online här och den finns också tryckt som fysisk bok.

Vi frågor om handboken kontakta [email protected]

Kopiera länk