sida

Studier

Studieprogram våren 2024

Mot den 25 april: antifascistisk motstånd igår och idag

Kontaktperson: Andrea Iossa
Språk: Italienska
Datum och tid:  16 februari, 1 mars, 15 mars, 12 april 2024 – kl. 18.00-20.15
ABF-huset, sal 202

För italienska antifascister betyder den 25 april motstånd och befrielse. På detta datum, år 1945, förkunnade de italienska partisanerna allmänt uppror, vilket fullbordade målet att besegra den fascistiska regimen och befria italienskt territorium från de nazistiska ockupanterna. Men trots att regimen besegrades, lever fascismen som ideologi och politisk rörelse kvar. Idag, efter framväxten av högerextrema politiska rörelser och partier över hela Europa, utgör fascismen ett reellt hot. Syftet med studiecirkeln är att reflektera över antifascismens historiska och samtida roll. Vilka motståndspraktiker kan vi använda idag för att återaktualisera betydelsen av den 25 april? Med utgångspunkt i historiska texter och samtida motståndspraktiker kommer vi under studiecirkeln att diskutera antifascismens individuella och kollektiva dimensioner. Syftet är också att organisera ett minnesarrangemang den 25 april i Malmö.

Drama som kraft att förändra

Lokal : Stora salen, ABF-huset
Kursledare: Nils Jarnehall
3 kurstillfällen, torsdagar : 11/4, 18/4, 25/4. 17.30-19.45

Kom och var med och utforska Din och andras kreativitet i arbete med Dramaövningar, Rollspel & Forumteater. Vi testar olika kreativa övningar i grupp och lär oss mer om oss själva och varandra. Vi provar bland annat praktiska värderingsövningar med syftet att närma oss samhällets och världens orättvisor, klassystem och rasism. I Forumteater-spel testar vi att hantera och utvärdera konflikter och hitta på förslag till lösningar för dem – i världen, i vår stad och i oss själva. Vi diskuterar och tycker till, utmanar oss och utvecklas. Vill gruppen kan vi skapa någon form av föreställning för andra att se och få diskutera kring. Inga förkunskaper krävs.

Kursledare är auktoriserad dramapedagog NILS JARNEHALL med 30 års erfarenhet av Dramaarbete. Nils undervisar på heltid runt om i Malmö och Skåne. Han är även utbildad i Klassisk Balett och Pantomim.

Träff 1 : ”Grundläggande Drama som ett sätt att kommunicera och utforska sin kreativitet”.

Grundläggande Dramaövningar av olika slag.

Träff 2 : ”Socialt Rollspel i teori och praktik”.

Vi testar att improvisera fritt kring olika sociala situationer i vårt samhälle som innefattar statusskillnader, rik och fattig, normer och värderingar samt samhällskritik. Hur ser vårt samhälle och vår värld ut ? Och hur skulle den kunna se ut ?

Träff 3 : ”Forumteater – de förtrycktas teater”.

Vi testar några forumspel med utgångspunkt från Augusto Boal och hans idé om ”De Förtrycktas Teater”. Vi skapar konflikter som vi ser i världen främst hos marginella grupper och provar att föreslå olika ”lösningar” för dessa via rollspel.

Studiecirkel i rasism och antirasism

Välkomna på studiecirkel i rasism och antirasism på Vänsterns hus! Vi går igenom olika förståelser av rasism(er) och presenterar antirasistisk teori som ger oss verktyg till förändring. I studiecirkeln diskuteras hur vi omvandlar antirasistisk teori till praktiskt motstånd.

Studiecirkeln består av fyra träffar och som hålls av medlemmar av Antirasistiska utskottet.

  Första träffen fokuserar på vad rasism är och olika former av rasism.

–   Andra träffen är temat rasism och intersektionalitet, dvs att förstå rasism tillsammans med klass och genus.

–   Tredje träffen flyttar fokus till att bekämpa rasism, dvs olika former av antirasismer

–   Sista träffen fokuserar på hur vi kan utveckla och bedriva antirasistiska kampanjer.

Alla kamrater som är intresserade av ett mer solidariskt samhälle och vill utveckla kunskap om antirasistiska praktiker är välkomna!

Datum: 7:e, 14:e, 21:a och 28:e mars (torsdagar)

Tid: 18.00

Plats: Vänsterns Hus, Nobelvägen 51b

Kopiera länk