Kommunalpolitik

Vi behöver satsningar inte nedskärningar

1, 2, 3, 4, 5 om jag skulle fortsätta så här för att räkna alla de kronor som Malmö stads verksamhet prognostiserar i överskott hade jag fått hålla på dygnet runt i 51 år.

Prognosen för Malmö stad är ett överskott på 1,6 miljarder. En helt otrolig siffra. Det kan tyckas bra att göra överskott men det är ju bara bra om allt är bra och det är ju inte fallet.

Vi vet att skolorna inte ger alla barn det stöd som behövs för att alla ska klara skolan, vi vet att det saknas resurser. Vi vet att förskolegrupperna är för stora, alla våra små barn får inte det stöd i livets start som de skulle behöva. Vi vet att hemtjänstpersonalen inte har tid att ge alla våra äldre den tiden och den omsorgen som behövs. Vi vet att inte alla Malmöbor har tag över huvudet varje natt och en egen bostad. Vi vet att vår tids stora utmaning att lösa klimatkrisen inte går åt rätt håll. När vi tidigare i år fick en redovisning av Malmö stads miljöprogram så visade det sig att inte många av målen uppfyllts.

När vi nu vet allt detta om verkligheten är det orimligt att sätta in ett stort överskott på banken, där gör pengarna ingen nytta för att lösa våra stora samhällsproblem. Vi behöver en ny politik i Malmö en politik som minskar klyftorna i samhället och gör vår stad mer solidarisk och jämlik. Vi behöver inte en fortsatt politik med nedskärningar och underfinansiering av välfärden. Helt enkel en vänsterpolitik. Det enda parti som är beredda att göra det förändringen är Vänsterpartiet, det politiska minoritetsstyret saknar visioner om något annat än sina egna positioner. VI ser nu i delårsrapporten att styret hade kunnat göra mer för välfärden, 1,6 miljarder mer hade kunnat satsas på de behov som finns i Malmö.

Vi ser en bristande måluppfyllelse i delårsrapporten på alla verksamhetsmål. Problemet att utkräva ansvar för de allmänt hållna målen är svårt. När målen slutredovisas är det ny mandatperiod. Prognosen är att endast 5 av 13 mål kommer att uppnås

 

Foto: Emmalisa Pauly

Kopiera länk