Bostad

Anfal Mahdi tal från manifestationen mot hyrechocken!

STOPPA hyreschocken. Frys hyran!
Fick äran att hålla tal idag inför manifestationen mot hyreschocken genomförd av allt åt alla. Lite ur mitt tal:

I Vänsterpartiet Malmö ser vi bostaden som en mänsklig rättighet. Bostaden är en grundläggande social rättighet och kan och får inte vara en handelsvara som det har blivit idag. Det kommer att öka segregationen och göra att de som har pengar gynnas medan de som har mindre missgynnas. Vi vill se en kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens områden för att vi ska kunna få en blandad stad. I Malmö råder det bostadsbrist och bostaden har blivit en klassfråga. Vi har fått ta del av rapporter kring diskriminering och rasism som gör att folk som ser ut som dig och mig hålls ute från bostadsmarknaden i Malmö. Privata hyresbolag som håller inne lägenheter för att själva kunna bestämma vem som ska få ta del av dem.

Inför kommunala byggbolag för lägre byggkostnader. Bygg överallt i staden, bygg bort segregationen. Låt MKB:s vinster gå till hyresgästerna istället för att hamna i den kommunala budgeten. Bygg energieffektiva bostäder – ställ krav på att all ny och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. Bygg små lägenheter för mindre hushåll men också stora för att Malmös barn inte ska bo trångbott. Bygg LSS bostäder utifrån socialstyrelsens rekommendationer. Säg Nej till renovräkningar. Bygg socialt hållbart. Gör detta i takt med en omställning till ett grönt hållbart Malmö! Stoppa hyreshöjningen, Frys hyran!

Malmö ska vara ett föredöme för solidaritet och för en grön omställning och det ska präglas i vår bostadspolitik.

Det är Vänsterpartiets inriktning i bostadspolitiken mina vänner och vi kommer att göra allt i vår makt på att förhindra hyreshöjningar. Precis som vi gjorde när dåvarande regering ville införa marknadshyror och vi fällde vi den.

I tider som denna är det viktigt att vi stor enade mot högerpolitiken, mot den politiken som kommer slå hårt mot de allra mest behövande. Gå med i det enda politiska partiet som är en solidaritetens röst. Gå med i allt åt alla, hyresgästföreningen eller någon av malmös olika rörelser och stötta våra studieförbund! I tider som denna är det viktigare än någonsin att vi står enade tillsammans. Så kamrater! Nu bröstar vi dessa fyra år tillsammans sen kastar vi ut kapitalet och rasisterna från parlamentet och ställer allt tillrätta./Anfal Mahdi

Kopiera länk