Kommunalpolitik

Arbete är en rättighet!

Det är en svår tid för många – Då är det särskilt viktigt att ha ett tryggt och bra jobb att gå till. Vänsterpartiet säger därför nej till nedskärningar och väljer istället att satsa på välfärdens verksamheter.

Många yrken inom kommunen har idag dåliga villkor, dålig bemanning, stress, visstidsanställning och en dålig lön. De sämsta arbetsförhållandena finns i kvinnodominerade yrken.

Vänsterpartiet vill ändra på detta genom att satsa på förskolor, skolor, äldreomsorg, socialtjänst, kultur och fritid, och höja bemanningen. På så sätt kan stressen minska och återhämtning på arbetstid bli möjlig. Heltid med fast anställning skall vara norm. Scheman med delade turer ska bort. Vänsterpartiet kräver att Malmö stad slutar använda anställningsformen “allmän visstid” eller “särskild visstid”, en visstidsanställning ska alltid kunna motiveras.

Vårt mål är att arbetstiden förkortas till 30-timmars arbetsvecka.

Kvinnors arbete undervärderas idag systematiskt. Lönerna inom kvinnodominerade yrken måste därför höjas. Väderanpassade arbetskläder och arbetsskor ska också vara självklara för kvinnodominerade yrken. Malmö stad behöver även utreda hur det återinförda karensavdraget kan kompenseras. Samtidigt kräver Vänsterpartiet att de högsta politikerlönerna sänks radikalt, från över 81 000 kr i månaden idag till max 42 600 kr.

Många yrken i kommunen har potential att bli eftertraktade och ge hög status. Med rätt resurser och trygga arbetsvillkor kan Malmö stads arbetsplatser bli föredömen. Personal skall ges fortbildning för att kunna utvecklas väl i sina yrken. Det behövs en strategi för detta. Personalen skall ges inflytande och kontroll över sitt arbete – så att vi får tillitsstyrning på riktigt. På så sätt kan Malmö stad bli en bra arbetsgivare.

Arbete är en rättighet!

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk