Kommunalpolitik

En stark socialtjänst

I Vänsterpartiets Malmö har vi alla rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet drabbar oss. I vänsterpartiets Malmö genomsyrar barnrättsperspektivet kommunens samtliga verksamheter. Vi tror på ett starkt skyddsnät för alla Malmöbor när behovet väl uppstår. Vi vet att ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för oss alla.

Som det ser ut idag har vi en hög andel barnfattigdom, en lågkonjunktur, prisökningarna ökar och vi har fått Tidö avtalet på köpet.

Stadens sociala nämnder däribland arbetsmarknads och socialnämnden har länge dragits med nedskärningar som man förfinat kallar för effektiviseringar.

Effekten av detta vittnar vilken socialsekreterare ni möter om. När fackförbunden får uttala sig görs det en hel del anmärkningar på arbetsmiljön. Fackförbunden ställer sig oeniga till styrets budgetförslag eftersom det medför en obalans mellan krav och resurser. Man är oeniga till budgetförslaget och anser precis som oss att budgeten är underfinansierad.

När man gör dessa nedskärningar och prioriterar bort verksamheten så blir resultatet en personalomsättning där kompentensen flyr våra verksamheter pga ohållbar arbetssituation. Vilket i sin tur drabbar klienterna.
I tider som denna krävs det att vi fredar de personnära verksamheterna. Styret väljer att i stället göra nedskärningar på 1,6 procent – på verksamheter som redan lider. När vi gick in i förhandling var vår viktigaste punkt att freda de personnära nämnderna men förhandlingarna bröts när S och MP valde att gå högerut och resultatet blev ett ett minoritetsstyre med Liberalerna.

Med Vänsterpartiet budget hade vi inte haft dessa nedskärningar. I vårt budgetförslag fredar vi de personnära nämnderna som vi vet bärs upp av välfärdsarbetande kvinnor. Kvinnor som har burit våra verksamheter genom en pandemi, trots orimliga arbetsvillkor. Kvinnor som dyker upp på jobbet och gör sitt yttersta för de Malmöbor som behöver oss.

I Vänsterpartiets Malmö vill vi ha en stark socialtjänst för att vi vet att det är där vi möter Malmöbon som är i allra mest behov av våra insatser. I vårt budgetförslag presenterar vi den lösningen. Vi vet att det inte kommer kunna göras några satsningar i år men det minsta man kan göra är att freda verksamheterna.

 

Foto Emmalisa Pauly.

Kopiera länk