Kommunalpolitik

Klass avgör

I ett klassamhälle bestäms mycket i människors liv av vilken klass man själv tillhör. Klass speglar inte bara ens möjligheter till inflytande eller makt över sitt arbete utan även möjligheter att påverka ens livssituation på olika sätt. Har du lite eller inget inflytande över ditt arbete, eller saknar arbete, får du i ganska begränsad utsträckning del av de varor, tjänster eller möjligheter som produceras i vårt samhälle. Annat är det för de som befinner sig i en gynnsam position i produktionsprocessen. Äger du kapital eller innehar du en hög ledande position har du tillgång till resurser som kan användas för att köpa varor och tjänster. 

Din klass påverkar helt enkelt i allra högsta grad din inkomst – alltså pengar som du behöver för att handla både livsnödvändiga och andra varor och tjänster. Det är naturligtvis inte bara din klass som avgör din inkomst – även ditt kön och ursprung har idag stor inverkan på detta, men ofta i samverkan med klass.

Vänsterpartiet anser att alla utifrån sin egen förmåga behövs när vi tillsammans bygger det goda, hållbara samhället. Därför ska det vara en rättighet att ha ett arbete att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet. 

Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar. De sönderslagna trygghetssystemen gör att många tvingas söka sig till socialtjänsten för att få försörjningsstöd. Men socialtjänsten är så mycket mer än så. Det är föräldrastöd och härbärgen, det är skydd för våldsutsatta och behandling av olika slag, det är fältarbetare, arbetsmarknadsinsatser och avhopparverksamhet. Det är så mycket mer och framförallt är det skyddsnätet för många. 

I bostadsbristens Malmö har också bostaden blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad. Bostadsbristen utgör även en barriär för kvinnor att lämna våldsamma relationer. 

En rättvis bostadspolitik förutsätter därför ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Därför kämpar Vänsterpartiet för bostäder vanligt folk har råd att bo i. Vi vill inte se fler hemlösa på stadens gator, vi vill inte tvinga barnfamiljer att söka om sina bostäder varje vecka, vi vill se att staden tar sitt ansvar.

Centralt för ett socialistiskt perspektiv på just samverkan mellan klass, könsmaktsordning och rasism är att vi måste angripa de materiella grunderna för alla maktstrukturer, inte bara attityder eller föreställningar i samhället. Därför ser vi till att finansiera välfärdens verksamheter, därför ser vi till att skapa både goda arbetsförhållanden för våra anställda, ser till att de blir fler och att varje Malmöbo i behov av stöd, såväl socialt som ekonomiskt, får det den behöver. För oss är varje Malmöbo en resurs, därför är det också en investering att satsa på just dem.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk