Kommunalpolitik

Klimatkrisen är akut

Malmös framtid utgörs av både möjligheter och utmaningar. Det finns långt gångna planer för utbyggnaden av Nyhamnen, Östervärn och Järnvägsstaden.

Samtidigt så kommer morgondagens klimat sätta enorm press på stadens förmåga att anpassa sig till ett föränderligt klimat.

Så frågan är: presenterar styret vad som behövs för att möta kommande möjligheter och utmaningar?
Är känslan att det är med trygghet och ansvar som Malmös styrande bygger staden för kommande generationer?

I Vänsterpartiets Malmö är bostaden en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, INTE en handelsvara.

I Vänsterpartiets Malmö kräver klimatkrisen en radikal och handlingskraftig klimatpolitik.

För att skapa ett hållbart samhällsbygge så krävs kraftfullt agerande av stadens politiker – det räcker inte med att tillhandahålla alternativ som passar alla.
Det måste vara så att näringar, transportmedel och konsumtion som är skadliga för klimat, människa och natur begränsas.
Piskan måste användas för att moroten skall smaka!

Så för att nå ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle vill Vänsterpartiet.

Att – stadens mark skall förbli i kommunal ägo. Stadens offentliga rum är vår valuta och den behöver vi hushålla med.
Att – MKBs vinster stanna hos hyresgästerna.

När det gäller stadens kommunikation så vill Vänsterpartiet att Malmö blir en cykelstad på riktigt, inte bara en stad där man kan cykla, utan där cykel, gång och kollektivtrafik premieras.

Så länge bilen är kvar som huvudalternativ i stadens kommunikation så ställer vi inte om samhället och skapar förutsättningar för en förnyelsebar transportsektor.
Vi måste skapa en bilsnål stad.

I framtiden är Öresundsmetro en viktig del i stadens kommunikation, dock så kräver vi att planering av Öresundsmetro omgående integrerar hela Malmö.
• Vi är inte intresserade av en metro som glömmer bort Värnhem eller Lindängen och som skräddarsys för Västra Hamnen eller Lundensare.

Sist men inte minst så behövs en väsensskild politik när det gäller hur vi ser på, behandlar och nyttjar vår natur och dess biologiska mångfald.
• Vi måste vid alla exploatering värna de ekologiska och biologiska värdena.
• Vi måste vid ett föränderligt klimat arbeta med naturen och inte mot den.
• Det är i första hand genom uppgrundade rev med ålgräs som vi stävjar högt vattenstånd inte med murar.
• Vi ska nyttja stadens mark som en resurs för kolinlagring, både inom odlingslandskapet och genom att återskapa våtmarker.

Vår rådighet och hållbart nyttjande av stadens resurser är grunden till en socialt och ekologiskt hållbar stad.

 

 

Kopiera länk