Kommunalpolitik

Kultur är en mänsklig rättighet

Vad är en stad? Den är byggnader och gator och asfalt. Den är grönska och belysning och parker. Men den är också människor, mötesplatser och rörelse. Den är graffiti, musik, replokaler och nattklubbar. Den är scener och föreningar, dans och bilder. Den är fylld av kultur.

Kulturen ger oss som människor nya tankar, idéer och krafter. Den skapar närhet och bryggor, den möjliggör utbyte över alla möjliga gränser. Den ger oss chansen att lära oss nya saker, att mötas, att utvecklas, att skapa, att njuta, att leva.

Därför ser vi i Vänsterpartiet kultur som en samhällsförändrande kraft som alla ska få ta del av och utöva. Kulturen har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. All kultur gillas inte av alla, men all kultur behövs för att alla ska få rätt till kultur.

Därför vill vi i Vänsterpartiet att Malmö ska satsa på en kulturpolitik som stödjer både bredd och spets, där ett levande och bubblande kulturliv kan överleva och utvecklas. Kulturen ska vare sig förbehållas en liten elit eller användas för att marknadsföra Malmö, utan i första hand finnas till för alla oss som bor och lever i Malmö.

Kultur är en mänsklig rättighet som handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får tystas. I tider av journalistrugby och strypta bidrag till den som inte önskas vill vi lyfta kulturens kraft som en viktigt komponent mot diskriminering, extremism och våld. Därför vill
Vänsterpartiet till exempel utveckla Malmös arbete med fristadsförfattare till att omfatta fler och även gälla utövare inom andra konstformer, men också se till att studieförbund och folkhögskolor ska ges bättre förutsättningar att verka i kommunen. Stödet till studieförbunden ska premiera de aktiviteter som når ut till de mest utsatta områdena och till de med låg utbildning.

Vår kulturpolitiska vision för Malmö är en lista så lång att jag inte ens hinner börja räkna upp en fjärdedel innan min tid i den här talarstolen är slut. Men jag vill ändå lyfta upp några saker i den här debatten:

För oss är den brännande punkten att tillgång till kultur ska garanteras alla, oavsett deras tidigare erfarenheter, kulturella kapital och tjocklek på plånboken. Kulturpolitiken ska vara kompenserande för att klassamhället snedfördelning av kultur ska motverkas. Vi vill att det erbjuds kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga i hela Malmö, men också för alla Malmöbor utan egen erfarenhet av att uppleva och tolka utställningar och föreställningar.
Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler underifrån.

Vi vill att stödet till det fria kulturlivet ska öka och prioriteras. En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är att få plats i vår stad, vi vill se fler lokaler i Malmö till olika former av kultur och föreningsliv. Ateljeer, replokaler, scenkonst och skulptörer, keramiker och vävare, musiker och andra ska alla få plats i vår stad. Vi vill helt enkelt stärka alla konstarter i Malmö. Malmös omfattande kulturutbud och många kulturarbetare inom dessa kulturformer gör Malmö till en unik plats. Vi vill stärka kulturarbetarnas förutsättningar att verka inom sin kulturform. Konsten till folket är ett slagord som har sin plats också i vår tid.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk