Kommunalpolitik

Kultur som samhällsförändrande kraft

Kultur, eldstaden för ett förenat vi, en mänsklig rättighet som handlar om yttrandefrihet och det fria ordet som aldrig får tystas.

Kultur är en samhällsförändrande kraft som fler ska få tillgång till oavsett deras tidigare erfarenheter, kulturella kapital och tjocklek på plånboken.

Kultur ska finnas över hela staden genom allt från allaktivitetshus och stadsdelsbibliotek till fria kulturgrupper, kulturskolans verksamhet och festivaler arrangerade av gräsrötter.

I vår stad ska alla ha rätt till likvärdig biblioteksservice och känna sig välkomna till biblioteken. I Vänsterpartiets Malmö har områdesbiblioteken fått utökade resurser som garanterar utveckling av verksamheten. Nya bibliotek i ekonomiskt utsatta områden inrättas, där läsning står i fokus och det demokratiska samtalet kan stärkas.

Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Skolans roll för att barn och unga ska få del av kultur har mycket stor betydelse. Att kultur för barn och unga prioriteras i kulturnämndens arbete. Vi vill att de kulturutövare från andra länder och den feministiska scen som är så viktiga för Malmös kulturliv får större utrymme.

Så vill Vänsterpartiet göra kulturen till nyckeln till förening mellan människor och blomstringen av den kreativa förmågan hos var och en av oss. Kultur skapar känslan av sammanhang och gemenskap och förenar människor oavsett bakgrund… vi är lika inför kulturkraften, vi förändras och förändrar vår omvärld till att bli mer accepterande och tolerant för olikheter…

Kulturen är likt solvärme i vinterkylan… den värmer och gör oss mänskligare för våra medmänniskors livssituationer och röjer stenar som vi tenderar snubbla över i ett alltmer polariserat samhällsklimat… kultur, ljuslyktan och fullmåne i novembermörkret…

 

Foto Emmalisa Pauly.

Kopiera länk