Kommunalpolitik

Öka jämlikheten!

Vi har hört kraftfulla och fina ord om hur Malmö Stad skall arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter. Vad vi i Vänsterpartiet önskar är inte tomma ord utan vi vill se kraftfulla handlingar som ökar jämlikheten för Malmöborna och gör skillnad i deras vardag.

I dagens Malmö spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn, vilken hudfärg du har, var du är född och vilken kön du har för dina möjligheter i livet. Vi i Vänsterpartiet vill inte att det ska vara så. För oss är politikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet och ett bra liv.

Vänsterpartiet Malmö har ett budgetförslag där vi arbetar med en ökad inkludering! Där människors behov går före vinstintressen. Frihet för alla byggs genom solidaritet och gemenskap. Jämlikhet är den bästa medicinen mot kriminalitet. Att fler människor känner sig inkluderade i vårt gemensamma samhälle skapar en trygg stad för alla.
Minoritetsstyret har gjort nedskärningar inom samtliga välfärdsområden och detta rimmar ej väl med verkligheten för utsatta grupper i staden. De ökade klassklyftorna har slagit hårt inte minst mot oss som drabbas av rasism och diskriminering i vår vardag. Människor med annat ursprung än svenskt utmålas i dag av flertalet partier som orsakerna till samhällsproblemen.

Det skrivs i budgeten om att staden skall satsa på nya handlingsplaner mot olika former av rasism och att detta skall göras i samverkan med civilsamhället. Själv är jag aktiv inom civilsamhället och har i flera års tid suttit med på sakråd för afrofobi på nationellt plan. För flertalet minoritetsgrupper finns det redan åtgärdsprogram på nationell nivå och för människor med afrikanskt ursprung finns det även resolutioner på europeisk nivå som Malmö stads minoritetsstyre borde efterleva. För om det görs blir det en reell skillnad för minoriteter i deras vardag. Dessa åtgärdsprogram och resolutioner har skapats i samråd med civilsamhället och bygger på år av dialog med civilsamhället.
Så frågan är hur genuin är minoritetstyret i sin ambition om att inkludera alla invånare och införliva de mänskliga rättigheterna för alla Malmöbor? Eller är minoritetsstyrets budget uppbyggd på lika tomma ord som deras vallöften?

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk