Kommunalpolitik

Stärk lokala sociala gemenskaper

I dag får en stor del av Malmös befolkning sin självaste närvaro ifrågasatt, marginaliserad och hotad. Ibland muntligt. Ibland genom blickar. Ibland fysiskt. Därför behövs det nu mer än någonsin en politisk insats för att stärka sociala gemenskaper.

”Stadens identitet är omstridd” skrev forskningsprojektet Malmö life story 2020. I en inflytelserik berättelse används påståenden om kriminalitet, svart ekonomi och påstått misslyckad mångkultur för att skapa bilden av en skrämmande stad. Denna berättelse framställer Malmöborna som ett problem för samhället.

En ofta förekommande motberättelse skildrar istället Malmö som en spännande plats som är öppen mot världen. Drivkraften bakom denna berättelse är till för att locka investerare och för att attrahera skattebetalande personer ur medelklassen.
Effekterna är att mångkulturen som finns i Malmö blir en bakgrund till medelklassens liv och att de flesta Malmöbors röster marginaliseras och tystas.

Vänsterpartiet vill stärka och utöka antalet allmänna samlingslokaler så att invånare kan utveckla gemensamma berättelser om deras verklighet.

Vi behöver i större utsträckning lära känna våra grannar. Inte vara rädda för dom. Det finns platser och metoder i staden som framgångsrikt redan visar nyttan på detta. Den så kallade Nydalamodellen är en sådan.

Den sociala rörelsen Helamalmös verksamhet bygger på

1) att adressera och belysa orättvisa maktförhållanden i samhället

2) motverka orättvisornas konsekvenser genom direkta och praktiska insatser kunna underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper.

Genom att etablera en ”social infrastruktur” på Nydala i Malmö ökade den upplevda tryggheten bland lokalbefolkningen rekordartat med nästan åtta procent.

Vänsterpartiet vill att fler Malmöbor ges möjligheten att berättar om sig själva och det som är viktigt i deras liv. Bara så kan vi stärka gemenskapen och ta tillbaka stadens identitet.

Kopiera länk