Kommunalpolitik

Vi behöver en bilsnål stad

I söndags avslutades COP 27 i Egypten, resultat från mötet kan enbart ses som en enorm besvikelse. Förväntade skärpningar och skrivningar för att möjliggöra 1.5 graders målet uteblev.

Vad detta kommer medföra i mänskligt lidande, klimatflyktingar och skenande kostnader i skuggan av klimatkatastrofen kommer enbart våra barn och barnbarn kunna berätta om.

I Malmö antog vi under förra mandatperioden ett gediget miljöprogram, där fastslår staden med all tydlighet att Malmö skall göra allt man kan för att hålla 1.5 graders målet.
• att sänka stadens växthusutsläpp med 70 %
• att Malmö stad som organisation ska ha nettonollutsläpp 2030.

Dessvärre finns det ett problem med dessa mål – de förverkligar sig inte av sig självt!

Vad gör stadens styrande politiker?
Budgeterar man i enlighet med vad uppsatta mål kräver?
Når vi målen eller bör Malmös styrande politiker ansluta sig till fiaskot i Egypten?

Nej vi når inte målen – och med rådande politik och dess budget tar vi snarare steg tillbaka än framåt.

Vi i Vänsterpartiet vill se en helt annan väg framåt. Vi vill att man använder den rådighet man har. Inom till exempel transportsektorn har vi betydande rådighet – men den används inte.

Vi i Vänsterpartiet vill se en bilsnål stad som ger prioritet till gång, cykel och kollektivtrafik.
Vi vill styra omställningen genom att
• införa bilfria zoner i centrum.
• införa en cirkulations plan för minskad trafik och bättre luftkvalitet.
• vi vill skärp stadens miljözoner.

Förutom nödvändiga åtgärder då det gäller transportsektorn så måste stadens styrande politiker kraftfullt agera för en omställning och breddning av vårt energisystem.

Vi i Vänsterpartiet Malmö vill se en progressiv politik vad gäller stadens energisituation. Vi måste agera för att möjliggöra egen produktion av både el och kraftvärme.

• Vi vill se ett eget energibolag som ger oss nödvändig rådighet över omställningen.
• Vi vill se en återkommunalisering av el och fjärrvärmenätet.
• Vi vill se en progressiv utbyggnad av kommunalt ägda solcellsanläggningar.
• Vi vill även att staden aktivt arbetar för egen vindkraft inom eller utanför stadens geografiska område.

Utan finansiella satsningar, förändrade beteendemönster och djärva beslut från styrande politiker når vi inte målen.
Malmös styrande trio visar med all tydligt hur man prioriterar och vad man väljer att göra i rådande klimatkris.

Kopiera länk