Kommunalpolitik

Vi behöver en bra färdtjänst

Vi vill ha en fungerande färdtjänst och vi vill att den bedrivs i egen regi. Färdtjänsten i Malmö fungerar inte. Det vittnar äldre och Malmöbor med funktionsnedsättning om. Det vittnar brukarföreningarna om.

Vittnesmålen är många: Malmöbor som får vänta i tre timmar på att färdtjänsten ska komma. Malmöbor strandade i regnet mitt i ingenstans. Malmöbor som tar en taxi hem istället, fastän ekonomin egentligen inte tillåter att man kan ta den taxiresan. Malmöbor som bara nyttjar färdtjänsten när de verkligen måste för att de vet att det inte riktigt fungerar. Malmöbor som måste vara standby för att hjälpa sina anhöriga med färdtjänst. Malmöbor som missar släktkalas och sociala tillställningar. Detta är en grupp som redan riskerar att bli socialt isolerade, en grupp som inte kan röra sig fritt i staden som dig och mig.

I styrets budget skriver man att äldre och Malmöbor med funktionsvariation som är berättigade till det ska kunna lita på att färdtjänsten levererar, man uppmärksammar problemet med beställningscentralerna och man skriver att det ska påbörjas en översyn av Malmöstads färdtjänstregelverk och färdtjänstscentral i egen eller regional regi. Det är välkommet från vårt håll men vi skulle gärna vilja se en tydlighet i när problemet ska lösas.

Malmöbor som är berättigade till färdtjänst ska kunna leva sina liv som alla andra! Det behövs drastiska åtgärder för att kunna tillförsäkra våra äldre och personer med funktionsnedsättning goda livsvillkor. Detta är ett problem som vi har dragits med alltför länge och som behöver lösas omgående.

 

Kopiera länk