Kommunalpolitik

Vi bygger samhället tillsammans

Ett samhälle definieras som en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Vi har byggt upp det svenska välfärdssamhället tillsammans, genom att vi gör saker för varandra och tillsammans har vi det välstånd vi har i Sverige. Samhällsbyggets grund är skatten. Utan att vi arbetar för varandra skulle samhället raseras. Det är alltså skatten som har byggt samhället. I den politiska debatten glöms det ofta bort, som om det skulle vara möjligt att anställa lärare, undersköterskor och socialarbetare utan att vi tar ut skatt.

Det är dessutom så att vår gemensamma konsumtion, den vi beslutar utifrån våra demokratiska val är mer hållbar än att privatkonsumtionen stiger.

Det finns olika skatter, en del bättre än andra men vi har bara en att förhålla oss till här i kommunfullmäktige och varför ska den vara just 21,24 %? Om behoven är större så är inte just den siffran och summan statisk, den kan justeras.

Hade vi höjt skatten med 47 öre hade vi kunnat freda alla de nämnder som direkt möter oss Malmöbor från nedskärningar. Det hade vid en inkomst på 25 000 kronor inneburit 82 kronor i månaden.

Många människor skulle gärna betala några tior mer i månaden för att få ha sina kollegor kvar på jobbet, för att barnen ska tillräckligt med personal i förskolan eller att gamla mamma får den omsorgen hon är värd av hemtjänsten. I kristider ska inte de som bäst behöver ett starkt samhälle få det nermonterat som nu sker både nationellt och lokalt. Det är högerpolitik.

Vänsterpartiets vision är att stärka, inte försämra välfärden. Vi var beredda att kompromissa för att skapa ett rödgrönt styre, men inte att skära ner på kommunens viktigaste verksamheter med 380 miljoner kronor som nu sker. Socialdemokraterna villkorade förhandlingar om styre med att vi skulle acceptera nedskärningar, det kan vi inte gå med på. I vårt förslag till budget försämrar vi inte välfärden, utan förbättrar den.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk