Kommunalpolitik

Klubbat Vänsterinitiativ: SFI för hbtqia+

Efter en medial granskning av SFI för hbtqia+personer tidigare i år, lämnade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med förslag att nämnden skulle uppdra åt förvaltningen att utreda hur SFI-undervisning kan bedrivas på ett säkert och inkluderande sätt för HBTQIA+-personer, i torsdags klubbades beslutet: Det blir en satsning på utökad, utåtriktad SFI!

– Tack vare en utökad satsning på utåtriktad SFI kan fler personer i Malmö få möjlighet att utveckla sin svenska på en trygg och välbekant plats – personer som annars inte kan eller för tillfället har möjlighet att ta del av ordinarie Sfi och därigenom vidare studier, arbete och självförsörjning, säger Ellen Cederblad Arnesson (V), ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt en av initiativtagarna.

Satsningen innebär en utökning från en till två lärarresurser som kan undervisa på plats och nå grupper som föräldralediga på öppen förskoleverksamhet och HBTQIA+-personer som vill utveckla sitt språk i en trygg miljö.

– Vänsterpartiet är glada att förvaltningen ser dessa behov och har mött vårt initiativ med en satsning inför 2024, avslutar Ellen Cederblad Arnesson.

Kopiera länk