Kommunalpolitik

Personlig assistans

 

När LSS och funktionsrätt debatteras i den här talarstolen så handlar det ofta om bostäder, ibland om daglig verksamhet. Men idag vill jag lyfta den personliga assistansen; en av de största jämlikhets- och frihetsreformerna i Sveriges historia. Personlig assistans ger människor förutsättningar att delta i samhället och har förbättrat livskvalitén för otroligt många. Personlig assistans gör att den fotbollsintresserade kan gå till Stadion en regnig Halloween-kväll och se det riktiga landslagets chanser att nå OS glida oss ur händerna. Personlig assistans gör att Malmöbor kan välja yrke efter intresse. Personlig assistans ger föräldrar möjlighet att vara föräldrar som kan leka eller trösta sitt barn medan assistenten assisterar.

Men det finns en lång väg att gå innan vi har ett jämlikt samhälle. Barn får färre assistanstimmar nu än för ett år sedan trots att rätten till personlig assistans skulle stärkas. Återinförande av omprövningar av assistansbeslut diskuteras. Rätt till assistansersättning vill regeringen knyta till medborgarskap eller arbetsförmåga. Helt oacceptabelt anser Vänsterpartiet.

Under många år har funktionsstödsnämnden redovisat en negativ budgetavvikelse vad gäller personlig assistans enligt SFB. I plan för ekonomi i balans uppges inga möjligheter att uppnå en ekonomi i balans utifrån en ackumulerad underfinansieringen över tid samt att Malmö stads kostnader för personlig assistans enligt SFB är högre än schablonersättningen. Även den aviserade uppräkningen för 2024 är för låg vilket även kritiserats av bland andra SKR.

Det är därför en nyhet i Vänsterpartiets budgetförslag är att funktionsstödsnämnden befrias från resultatansvar vad gäller personlig assistans. För vi vet redan nu att nämnden riskerar att inte kunna hålla budget utan att inskränka på rättighetslagstiftning och arbetsvillkor. Grundproblemet med schablonersättningen uppräknande ligger naturligtvis på nationell nivå men när staten inte levererar så behöver kommunen kompensera.

Jämlikhet är inte att alla får lika mycket, jämlikhet är att individens behov oavsett funktionsförmåga får styra hur resurser fördelas. I Vänsterpartiets budget så finansieras välfärden fullt ut, Vänsterpartiet ser människors behov och finansierar solidariskt.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk