Kommunalpolitik

Stärk socialtjänsten

 

Vill Malmö kommunfullmäktige att Malmös socialsekreterare får en bra arbetsmiljö, så kommer Malmös socialsekreterarna att få en bra arbetsmiljö.
Vänsterpartiet är det parti i kommunfullmäktige som framför mest pengar till välfärden. Inte minst när det kommer till socialtjänsten.

När landet befinner sig i en lågkonjunktur och den SD ledda regeringen sviker och slaktar välfärden så tar vi ett lokalt ansvar.

Den markanta skillnaden mellan vårt och minoritetsstyrets budgetförslag är att vi inte gör den riktade nedskärning som styret gör på 50 miljoner kronor. Vi lägger dessutom till femtio miljoner kronor extra. Vilket innebär ett tillskott på hundra miljoner kronor till arbetsmarknads och socialnämnden.

Pengar som i praktiken innebär att vi ställer oss bakom fackförbunden som år efter år påpekar den obalans som finns mellan krav och resurser inom nämnden.
Vi ger personalen möjlighet att utföra sitt jobb samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö för våra anställda. En aktiv feministisk åtgärd för majoriteten av dom kvinnor som bär upp socialtjänsten.

Vi kortar ner Handläggningstiderna för barnavårdsutredningar.
För sociala satsningar. För att förhindra att unga rekryteras till kriminalitet behöver vi en socialtjänst som står stadigt.

Vi satsar på att stärka kärnverksamheten och vill se fler socialsekreterare som arbetar på fält med uppsökande verksamhet.

Vi satsar på att förhindra hemlöshet och vräkning av barnfamiljer.

Med ett löfte om att vår personal inte behöv ange. Ser vi även till att papperslösa barnfamiljer får sin försörjning säkrad – att papperslösa barn behandlas som alla andra barn.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk