Kommunalpolitik
Foto Emmalisa Pauly

Bostaden är ingen handelsvara

 

Området stadsbyggnad är ett stort och brett område, men det jag vill koka ner det till på mina tre minuter här i talarstolen är den viktiga frågan om bostäder.

Vi vet redan att trångboddheten är stor i vår stad, vi vet att barn i hög utsträckning lever i fattigdom, att föräldrar kämpar för att sätta mat på bordet och att betala hyran. Många vänder sig till civilsamhället för att få ekonomisk hjälp eller frukost till barnen. Matmissionens medlemsantal skjuter i höjden. Den senaste tiden har det dessutom kommit rapporter om hur vräkningen av barnfamiljer har ökat, och allra mest här i Malmö.

Samtidigt har vi en regering som gör allt de kan för att underlätta för de allra rikaste, med t.ex. utökade bidrag till poolbyggen – och allt de kan för att förstöra för vanligt folk t.ex. genom indraget statligt stöd till byggandet av hyresrätter.

Det senaste året har dessutom hyresvärdar i Malmö, bland annat min hyresvärd – som på något märkligt sätt också är medlem av Sveriges allmännytta trots att de är ett privat, extremt vinstdrivande företag – försökt med fulspelet att dubbelhöja våra hyror i Malmö. Tack vare stark organisering bland grannar har det tilltaget stoppats, men försöket att göra Malmö till en exempelkommun är tydligt och farligt för Sveriges drygt 3 miljoner hyresgäster.

Hyresrätten och allmännyttan är något av den finaste kollektiva gemenskap man kan ha, tanken om att det offentliga ska trygga rätten till bostad för alla som lever i Sverige är något att hylla. Därför lägger vi i Vänsterpartiet flera förslag på hur vi kan värna den demokratiska kontrollen över vår stad, till exempel genom att inte sälja ut kommunal mark eller allmännyttans lägenheter till riskkapitalister utan faktiskt göra tvärt om – se till att staden köper tillbaka mark och hyreslägenheter från marknadskrafterna. Vi vill bygga fler hyresrätter över hela staden, med hyror folk faktiskt har råd att bo i, skapa biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre, bygga småskaliga LSS-boenden och ge MKB tydligare ägardirektiv gällande det bosociala ansvaret. Vår stad måste byggas blandad, inte med stora villamattorna i väster och höga hyreshus i öster.

Bostaden är i Vänsterpartiets Malmö en rättighet, inte en handelsvara.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk