Kommunalpolitik

Progressiva taxor

Vänsterpartiet har lämnat in en motion som innebär att inkomstgränserna i förskoleavgifterna ska indexeras. Det betyder att när löner stiger så ändras årligen nivåerna för förskoletaxorna. På detta sätt så säkrar vi att de med lägst inkomst inte får höjda avgifter när de får någon hundralapp mer i lön.

För några veckor stod ett antal talare i dessa talarstolar under budgetdebatten och oroade sig för att Vänsterpartiets förslag på en skattehöjning för att rädda välfärden skulle drabba låginkomsttagare. Var är ni nu?

Här är ett förslag som verkligen gynnar låginkomsttagare och speciellt ensamstående mammor med låg inkomst.
När vi inte indexerar våra förskoletaxor underifrån får fler och fler betala högre avgift. Indexeringen innebär att den följer löneutvecklingen så inte någon hundralapp i löneökning gör att avgiften stiger kraftigt. Ofta mer än löneökningen.

Några räkneexempel:
Enligt Malmö stad skulle en årlig indexering kosta strax under 1 miljon kronor i minskade avgifter.

En person som tjänar 10 100 kr/månad får betala 90 kronor per månad i förskoleavgift hade vi indexerat hade det varit noll kronor.

En person som tjänar 20 100 kr/ månad får betala 482 kronor i förskoleavgift medan om vi indexerat skulle avgiften varit 301 kr. Alltså den bristande indexeringen ger en ökad avgift med 181 kronor per månad.

Att bifalla denna motion skulle verkligen gynna låginkomsttagare, varför vill ni inte göra det?

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk