Kommunalpolitik

Miljövänlig hamn

Vi saknar en tydlig miljökonsekvens redovisning, det enda som sägs är att utbyggnaden ska främja miljön genom att flytta över transporter till fartyg och räls, men detta utvecklas inte. Fartyg är inte nödvändigtvis miljövänliga, dess bottenfärg har allvarliga konsekvenser för havsmiljön och om det dessutom inte rör sig om elfärjor får vi istället en negativ effekt vad gäller både klimat och miljö. Och vid grundstötningar, eller om man kör in i piren, är risken för katastrofala miljökonsekvenser mycket stor.
Tågens roll utvecklas inte heller utan endast behovet av flera filer för lastbilar och persontrafik, vi hade gärna sett ett bredare grepp med fokus på spårbundna transporterna, naturligtvis i relation till spår/färja.

Enligt beräkningarna kommer dessa transport- och godsflöden fördubblas. Tunga fordon står visserligen endast för 2% av dagens transporter men bidrar med 28% av transportsektorns växthusgasutsläpp. Att fördubbla dessa leder oss knappast mot våra utsläpps mål. Och hur är alla dessa ökande flöden av gods förenliga med den cirkulära ekonomi vi har som mål? Dess andemening är ju mindre produktion, mindre konsumtion.

Den enda risk som nämns med koppling till miljöpåverkan är förflyttning av schaktmassorna. Inga sådana ska behövas transporteras bort och därför förväntas inga föroreningar, men inte heller detta utvecklas på ett övertygande sätt. Vi ser även stora brister i förslaget då en diskussion om de enorma hårdgjorda ytor, som det leder till, lyser med sin frånvaro. Inte ser vi heller något om hur dagvatten från dessa ska hanteras (troligen förorenat vatten då det gäller parkering av tunga fordon). Vi hade velat se hur ytan kan få en positiv istället för en negativ påverkan och varför, till exempel, planeras det inte för solceller (t.ex. som tak på parkeringen).

Med den internationella trenden av allt större fartyg följer krav på betydligt större skyddsavstånd till bostäder och rekreationsytor. Bostäderna i V Hamnen ligger redan nu väldigt nära hamnverksamheten, mer utbyggd hamnverksamhet gör det än värre. Detsamma för planerade bostäder i Norra hamnen. Nuvarande Masterplan klargör inte heller om tillräckliga avstånd tillgodoses eller hur markanvändning för skyddsavstånd eller skyddsbarriärer ska skydda nuvarande och planerad bebyggelse. Det försvåras med ännu mer hamnverksamhet.

 

Foto Emmalisa Pauly

Kopiera länk