sida

Kommunala förtroendeuppdrag

Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 75 personer i Malmö Stad olika politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt som nämndemän i tingsrätten.

 

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:
 • Emma-Lina Johansson
 • Anders Skans
 • Gunilla Ryd
 • Anfal Mahdi
 • Anders Andersson
 • Sadiye Altundal
 • Carin Gustafsson
 • Showan Shattak
 • Boel Pettersson
Ersättare:
 • Nina Jakku
 • Maria Dexborg
 • Lisa Stolpe
 • Marek Lakatos
 • Tobias Petersson

 

Kommunstyrelsen

 • Emma-Lina Johansson, ledamot
 • Anders Skans, ledamot
 • Tobias Petersson, ersättare
 • Sadiye Altundal, ersättare

Kommunalråd

 • Emma-Lina Johansson
 • Anfal Mahdi

Gruppledare

 • Anders Skans

Revisorskollegiet

 • Göran Hellberg, ledamot
 • Anneli Philipson, ledamot

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Kerstin Håkansson, ledamot
 • Marek Lakatos, ledamot
 • Anfal Mahdi, ersättare
 • Anne Ruponen, ersättare

Fritidsnämnden

 • Carlos González, ledamot
 • Mikael Sörling, ersättare

Funktionsstödsnämnden

 • Patricia Olsson Escalante, ledamot
 • Madeleine Håkansson, ledamot
 • Hodan Omar, ersättare
 • Carin Gustafsson, ersättare

Förskolenämnden

 • Nina Jakku, ledamot
 • Ana Maria Stuparich-Clementi, ledamot
 • Katrina Brändström, ersättare
 • Showan Shattak, ersättare

Grundskolenämnden

 • Lisa Claesson, ledamot
 • Charlotta Tjärdahl, ledamot
 • Lisa Stolpe, ersättare
 • Boel Pettersson, ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden

 • Kristian Månsson, ledamot
 • Ana Süssner Rubin, ledamot
 • Vilmer Andersen, ersättare
 • Ellen Arnesson, ersättare

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

 • Birgitta Ehlin, ledamot
 • Orwa Kadoura, ledamot
 • Tahmoures Yassami, ersättare
 • Robert Godman, ersättare

Kulturnämnden

 • Daniel Sestrajcic, ledamot
 • Maria Dexborg, ersättare

Miljönämnden

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Gunilla Ryd, ersättare

Servicenämnden

 • Roland Nilsson, ledamot
 • Banesa Martinez, ledamot
 • Anders Andersson, ersättare
 • Johan Strandell, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden

 • Sara Andersson, ledamot
 • Alicia Smedberg, ledamot
 • Jens Portison Hylander, ersättare
 • Anton Wendt, ersättare

Tekniska nämnden

 • Mats Billberg Johansson, ledamot
 • Halimo Nuur, ledamot
 • Sadiye Altundal, ersättare
 • Wim Carton, ersättare

Valnämnden

 • Mikael Andersson, ledamot
 • Carin Gustafsson, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anne Ruponen, ledamot
 • Minna Skans, ersättare

Malmö Live AB

 • Mikael Andersson, ledamot
 • Lisa Stolpe, ersättare

MKB

 • Boel Pettersson, ledamot

Malmö stadsteater AB

 • Maria Kållberg, ledamot

Malmö kommunala parkeringsaktiebolag

 • Mats Billberg Johansson, ledamot

Malmö Leasing AB

 • Roland Nilsson, ledamot

VA Syds förbundsfullmäktige

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Anders Andersson, ersättare

VA Syds ägarnämnd

 • Tobias Petersson, ledamot

Arvodeskommittén

 • Anders Skans, adjungerad

Fullmäktiges valberedning

 • Anders Skans, ledamot

Centrala pensionärsrådet

 • Anders Andersson, ledamot

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

 • Showan Shattak, ledamot

Rådet för funktionshinderfrågor

 • Patricia Olsson Escalante, ledamot
 • Carin Gustafsson, ersättare

Råd för nationella minoriteten romer

 • Emma-Lina Johansson, ledamot
 • Marek Lakatos, ersättare

Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen

 • Madeleine Håkansson, ledamot

Stiftelsen sommargårdar

 • Katarina Brändström, ledamot

Gode män enligt lag om fastighetsbildning

 • Anders Skans

 Nämndemän till Tingsrätten på 4 år (2020-2023), 25 st

 1. Hoda Mohammad Ali
 2. Karin Andersson
 3. Lizette Alturken
 4. John Christiansson
 5. Nina Delfin
 6. Nils Eckerbom
 7. Ingrid Johansson Flygare
 8. Magela Fuentes Gonzalez
 9. Mohamed Hamidi
 10. Oscar Hyden
 11. Anette Karbin
 12. Lisette Karbin
 13. Göran Sevelin
 14. Maria Kållberg
 15. Susanne Larsdotter
 16. Pia Ljungquist
 17. Anna Lundberg
 18. Noor Najem
 19. Gertrude (Trudi) Neergaard
 20. Stefan Rosholm
 21. Åsa Segerman
 22. Carin Spjuth
 23. Eva Svegborn
 24. Andreas Innab Tiger
 25. Polly Westerlind
Kopiera länk