sida

Kommunala förtroendeuppdrag

Vänsterpartiet Malmö representeras av ungefär 50 personer i Malmö Stad olika politiska organ: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunalråd, nämnder, beredningar, råd, bolag samt 33 personer som nämndemän i tingsrätten.

 

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:
 • Emma-Lina Johansson
 • Anders Skans
 • Gunilla Ryd
 • Anfal Mahdi
 • Anders Andersson
 • Sadiye Altundal
 • Carin Gustafsson
 • Showan Shattak
 • Boel Pettersson
Ersättare:
 • Nina Jakku
 • Lisa Stolpe
 • Marek Lakatos
 • Tobias Petersson
 • Birgitta Ehlin

 

Kommunstyrelsen

 • Emma-Lina Johansson, ledamot
 • Anders Skans, ledamot
 • Tobias Petersson, ersättare
 • Sadiye Altundal, ersättare

Oppositionsråd

 • Emma-Lina Johansson
 • Anfal Mahdi

Gruppledare

 • Anders Skans

Revisorskollegiet

 • Göran Hellberg, ledamot
 • Anneli Philipson, ledamot

Arbetsmarknads- och socialnämnden

 • Kerstin Håkansson, ledamot
 • Marek Lakatos, ledamot
 • Anfal Mahdi, ersättare
 • Anne Ruponen, ersättare

Fritidsnämnden

 • Carlos González, ledamot
 • Rebecca Stewart, ersättare

Funktionsstödsnämnden

 • Patricia Olsson Escalante, ledamot
 • Madeleine Håkansson, ledamot
 • Hodan Omar, ersättare
 • Carin Gustafsson, ersättare

Förskolenämnden

 • Nina Jakku, ledamot
 • Ana Maria Stuparich-Clementi, ledamot
 • Katrina Brändström, ersättare
 • Showan Shattak, ersättare

Grundskolenämnden

 • Lisa Stolpe, ledamot
 • Leia Wolke Wemmert, ledamot
 • Boel Pettersson, ersättare
 • Joanna Espersson, ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningssnämnden

 • Kristian Månsson, ledamot
 • Ana Süssner Rubin, ledamot
 • Vilmer Andersen, ersättare
 • Ellen Arnesson, ersättare

Hälsa-, vård och omsorgsnämnden

 • Birgitta Ehlin, ledamot
 • Orwa Kadoura, ledamot
 • Tahmoures Yassami, ersättare
 • Robert Godman, ersättare

Kulturnämnden

 • Daniel Sestrajcic, ledamot
 • Vakant, ersättare

Miljönämnden

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Gunilla Ryd, ersättare

Servicenämnden

 • Banesa Martinez, ledamot
 • Anders Andersson, ledamot
 • Johan Strandell, ersättare
 • Kamal Haj Khalil, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden

 • Sara Andersson, ledamot
 • Jens Portison Hylander, ledamot
 • Anton Wendt, ersättare
 • Maria Öhrn, ersättare

Tekniska nämnden

 • Mats Billberg Johansson, ledamot
 • Halimo Nuur, ledamot
 • Sadiye Altundal, ersättare
 • Wim Carton, ersättare

Valnämnden

 • Mikael Andersson, ledamot
 • Carin Gustafsson, ersättare

Överförmyndarnämnden

 • Anne Ruponen, ledamot
 • Minna Skans, ersättare

Malmö Live AB

 • Mikael Andersson, ledamot
 • Lisa Stolpe, ersättare

MKB

 • Boel Pettersson, ledamot

Malmö stadsteater AB

 • Maria Kållberg, ledamot

Malmö kommunala parkeringsaktiebolag

 • Mats Billberg Johansson, ledamot

Malmö Leasing AB

 • Anders Skans, ledamot

VA Syds förbundsfullmäktige

 • Tobias Petersson, ledamot
 • Anders Andersson, ersättare

VA Syds ägarnämnd

 • Tobias Petersson, ledamot

Arvodeskommittén

 • Anders Skans, adjungerad

Fullmäktiges valberedning

 • Anders Skans, ledamot

Centrala pensionärsrådet

 • Anders Andersson, ledamot

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

 • Showan Shattak, ledamot

Rådet för funktionshinderfrågor

 • Patricia Olsson Escalante, ledamot
 • Carin Gustafsson, ersättare

Råd för nationella minoriteten romer

 • Emma-Lina Johansson, ledamot
 • Marek Lakatos, ersättare

Direktionen för Dahlgrenska stiftelsen

 • Madeleine Håkansson, ledamot

Stiftelsen sommargårdar

 • Katarina Brändström, ledamot

Gode män enligt lag om fastighetsbildning

 • Anders Skans

Nämndemän till Tingsrätten på 4 år (2024-2027), 33 st

 • Lizette Alturken
 • Karin Andersson
 • Katarina Brändström
 • John Cristiansson
 • Nina Delfin
 • Polly El Habti Westerlind
 • Gunnar Frenning
 • Ida Grundström
 • Mohamed Hamidi
 • Kajsa Hedberg
 • Mats Holmgren
 • Oscar Hydén
 • Lotta Ingvarsson
 • Andreas Innab Tiger
 • Ingrid Johansson Flygare
 • Anette Karbin
 • Lisette Karbin
 • Maria Kållberg
 • Sara Laitinen
 • Susanne Larsdotter
 • Pia Ljungquist
 • Sandra Lundin
 • Hoda Mohammad Ali
 • Gertrude (Trudi) Neergaard
 • Ingrid Nihlgård
 • Stefan Rosholm
 • Sergio Scro
 • Åsa Segerman
 • Göran Sevelin
 • Tanja Smith
 • Carin Spjuth
 • Simona Tegman
 • Tahmoures Yassami
Kopiera länk