Boende för äldre och för de som behöver särskilt stöd

I Vänsterpartiets Malmö är gruppbostäder för de som har behov av stöd och gemenskap i sitt boende en självklarhet. Vänsterpartiet kräver en konkret plan för hur Malmös gamla ska erbjudas olika boendeformer utifrån sina behov och önskemål. Ökningen av antalet äldre som kommer de närmaste åren skapar ett behov av fler särskilda boenden.

Vänsterpartiet vill att LSS-bostäder byggs i små enheter som följer nationella riktlinjer om antal boende per enhet. Dessa ska byggas integrerat i staden. Vi ser det lagstadgade kravet att installera hiss när vindar inreds till bostäder som en bra möjlighet att få fler bostäder tillgängliga för personer som möter funktionshinder. Frågan berör både boende i och besökande till fastigheterna.

Vänsterpartiet vill att fastighetsägare tar sitt bostadssociala ansvar, inte minst MKB.

Kopiera länk