Bostad – en mänsklig rättighet

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling samt situationen på arbetsmarknaden. Statens ansvar är att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens ansvar ligger i planering och utveckling av bostadsområden.

I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad.

Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. Den ohållbara andrahandsmarknaden leder till att kvinnor i sökandet efter bostad eller som hyresgäst utsätts för sexism. Bostadsbristen utgör även en barriär för kvinnor att lämna våldsamma relationer.

En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Därför kämpar Vänsterpartiet för bostäder vanligt folk har råd att bo i och mot marknadshyror.

Kopiera länk