Bygg socialt hållbart

Malmö har en bostadsbrist som lett till en stor hemlöshet. Tillfälliga åtgärder som sociala kontrakt och bostäder av lägre standard är inte en långsiktig eller rättvis lösning på denna situation. Sådana åtgärder leder till segregation och undermåliga boendeförhållanden.

Vänsterpartiet vill att situationen löses genom en mer aktiv bostadspolitik där lägenheter byggs som håller god standard, och där människor kan bo under stabila förhållanden med långsiktig besittningsrätt.

Vi vill att hyresrätten som boendeform prioriteras upp i stadsbyggandet och att MKB bygger nya permanenta lägenheter i en högre takt än idag.

Kopiera länk