Energieffektiva bostäder

Kommunen ska, via MKB och genom det kommunala planmonopolet, ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. Det gäller även att bygga med låga växthusgasutsläpp i byggfasen med materialval som snarare lagrar koldioxid än bidrar till utsläpp genom produktion och transporter. Det ger lägre kostnader i framtiden och sparar miljön.

MKB ska ta fram miljö- och energideklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej till allt byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på utbyggnad av fjärrvärme i hela staden.

Kommunen ska i samtal med staten och regionen verka för att öka stöden till renoveringar för energieffektivisering i befintligt bestånd.

Kopiera länk