Kommunalt ägande säkerställer en demokratisk stadsplanering

En inkluderande och demokratisk stadsplanering tar hänsyn till både hur Malmö kan utvecklas på sikt och vad som kan åstadkommas i närtid, där hänsyn till miljö och hållbarhet är utgångspunkter.

I Malmö finns stora ytor att förvalta, inte minst att omvandla till bostadsområden för att klara bostadsbrist och trångboddhet. Men ytorna är också begränsade, åkermark och havsområden ska inte exploateras.

Efter flera decenniers insatser har Öresund åter blivit ett rent och levande hav för fiske och rekreation. Utfyllnader i Malmö hamn är lika skadligt för miljön som byggandet av Lynetteholmen i Köpenhamn.

Kopiera länk