Kommunalt byggbolag för lägre byggkostnader

Genom kommunala bostads- och byggbolag har vi möjlighet att förverkliga en bostadspolitik där alla har rätt till en bostad.

För oss är det självklart att MKB ska verka för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Det är därför viktigt att MKB har kontroll över byggprocessen till sina egna ny- och ombyggnationer, till exempel genom att Malmö stad bildar ett eget byggbolag.

Vi vill dessutom starta ytterligare ett kommunägt bostadsbolag med uppdrag att satsa på särskilda projekt som inte ingår i MKB:s uppdrag; nya byggmetoder, byggmaterial, arkitektur med mera.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag bör ha som uppdrag att understödja kollektiva boendeformer. 

Kopiera länk