MKB:s vinster ska gå till hyresgästerna

MKB går idag med stora vinster. Vinster som vi ser som en stöld från hyresgästerna. Vänsterpartiet är mot att någon vinst delas ut till Malmö stad. Den vinst MKB gör ska användas till bättre villkor för MKB:s hyresgäster.

Vi vill ha låga hyreshöjningar och om MKB går med vinst för att de inte bygger tillräckligt borde hyresgästerna få återbäring på hyran.

Vänsterpartiet är motståndare till försäljning av MKB:s lägenheter. De flesta lägenheterna i Malmö är redan i privat ägo, vi behöver ett starkare MKB för att trygga en socialt hållbar bostadspolitik.

Kopiera länk