Nej till renovräkningar

Renovräkningar innebär att lägenheter renoveras mot hyresgästers vilja för att värden ska kunna höja hyran så mycket att hyresgästen inte har råd att bo kvar.

För att ingen ska tvingas flytta efter en renovering som kraftigt höjer hyrorna ska ett kontinuerligt underhåll genomföras.

Därtill vill vi verka för att bostadsbolagen med kommunalt inflytande upprättar ett avtal med Hyresgästföreningen om att stärka hyresgästernas inflytande och makt i renoveringsprocesser, och garantera att hyresgäster ska få möjlighet att välja bort renoveringar som leder till höjda hyror, ett så kallat 0 % -alternativ.

Kopiera länk