Rimliga hyror

För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget och kommunal mark. Den stora utmaningen i Malmö är att få fram bostäder för familjer som inte har ekonomiska möjligheter att betala de hyror som marknaden kräver. Det är också viktigt att vi får en rättvisare fördelning av boendekostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna.

Behovet av fler hyresbostäder med rimliga och rättvisa boendekostnader är akut. Kommunen måste pressa på för att få fram statliga topplån för hyresrätter och ställa villkor på byggherrar som vill bygga på kommunal mark, att de bygger så att hyra och insats hålls nere. Krav på att privata hyresvärdar ska acceptera ekonomiskt bistånd som inkomst ska ställas vid markanvisning. 

Kopiera länk