Tomträtt är huvudalternativ vid markupplåtelse

Tomträtt ska vara den huvudsakliga markupplåtelseformen i Malmö. Det innebär att till exempel bostadsrättsföreningar kan nyttja sin tomt på liknande sätt som privata fastighetsägare, mot en årlig avgift till kommunen.

Malmö stad bör se över prissättning och längd på upplåtelseavtal, för att skapa bättre förutsättningar för tomträttsinnehavaren att planera markanvändning och att hindra markspekulation.

Kopiera länk