Antirasism och normkritik

Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta diskriminerande stereotyper i förskolan och skolan.

För att förstå rasism samt homo-, bi- och transfobi är det centralt att det diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. Arbetet mot rasism, homo-, bi- och transfobi, samt funkofobi handlar för Vänsterpartiet också om att garantera en miljö fri från diskriminering i alla sammanhang – från skolmaterial till skolvardagen generellt. 

Kopiera länk