En jämlik skola utan vinst på barn

Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda människor med olika bakgrunder i en gemensam skola och förskola. Privatiseringar och det fria skolvalet motverkar detta och ökar segregationen. En segregerad skola ökar och cementerar klassklyftor.

Vi vill därför utveckla skolans pedagogik inom den kommunala skolan med olika alternativ, så att alla elever kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar dem. Vägen dit är inte privatiseringar – tvärtom.

Många privata skolor går med oerhört stora vinster, pengar som delas ut till skolornas ägare. I de privata skolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och skolorna väljer resursstarka elever. Det spär på segregationen ytterligare. Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen. De kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn.

Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man valt ”rätt” skola eller inte.

Kopiera länk