En skola för alla

Vi vill bygga en skola där varje barn kan känna sig hemma och kunna vara sig själv tillsammans med andra oavsett klassbakgrund, var man är född, kön, sexualitet och om man är troende eller icke-troende. Så skapar vi förutsättningar för ett samhälle fritt från rasism, sexism, homo-, bi- och transfobi, samt funkofobi.

Skolan ska vara fri från religiös påverkan, däremot ska kunskap ges om olika religioner. Skolan ska bedriva en likvärdig utbildning baserad på vetenskaplig kunskap för alla barn oavsett religiös tro och undervisningen ska inte grundas på en specifik religion.

Föräldramedverkan är en viktig faktor för att en skola ska fungera bra. Många föräldrar känner sig inte inkluderade av olika anledningar. En viktig faktor är språket. Vänsterpartiet anser därför att språkkompetens i de språk, utöver svenskan, som talas mest i närområdet där skolan ligger ska vara en merit vid rektorsrekrytering. Det är dessutom ett sätt att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Kopiera länk