Feministiska perspektiv

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön.

I arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspedagogiken ger barnen flera möjligheter istället för traditionellt begränsade.

Lärare och rektorer ska utbildas i feminism och HBTQIA+-frågor. Ett aktivt jämställdhetsarbete är också bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Vänsterpartiet vill se nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan. Det innebär bland annat ett förstärkt arbete med sexualundervisningen, förstärkt kuratorstöd och elevhälsa, samt aktivt strukturerat arbete mot sexuella trakasserier på varje skola.

Sex- och samlevnadsundervisning ska förbättras i skolan – den ska utökas, ges från tidigare åldrar och ges kontinuerligt i alla årskurser. Det ska inte enbart inriktas på biologi och anatomi utan fokusera på relationer, känslor och könsroller.

Alla tjejer, ickebinära och transpersoner ska erbjudas feministiskt självförsvar i grundskolans senare år, och det ska vara en valbar kurs på gymnasieskolan. När de har feministiskt självförsvar ska pojkarna få undervisning i feminism och genus.

Kopiera länk