Förskola för barnens skull

Förskolan är till för barnens skull och tillgången ska därför inte avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan. Det är dessutom en kvalitetsförbättring för verksamheten när barn inte delar på platser, vilket är konsekvensen med dagens 15-timmarsregel.

Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, eftersom allt fler arbetar kvällar, nätter och helger. 

Föräldrar ska inte tvingas välja bort förskola eller fritidshem på grund av dålig ekonomi. I Malmö har vi nu progressiv barnomsorgstaxa, låginkomsttagare betalar lägre eller ingen avgift. Vänsterpartiet vill göra den mer progressiv, vårt mål är att till slut kunna erbjuda helt avgiftsfri förskola och fritidshem.

Kopiera länk