Förskolan och skolan ska vara bra arbetsplatser

En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. Personalen är verksamhetens främsta resurs, därför ska personaldemokratin öka.

Vi vill införa vikariepooler så att personalen får tryggare arbetsförhållanden, så att bemanningen och kvaliteten säkerställs. Mångfalden bland eleverna och barnen ska också finnas i lärarkåren och språkkompetens ska vara en merit på alla befattningar.

Lärare ska i första hand arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Barnen ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare.

I skolan behövs inte bara lärare utan även annan personal som skolsköterskor, kuratorer, studievägledare, administratörer, vaktmästare med flera. All skolpersonal är viktig för att skapa en bra skolmiljö.

Kopiera länk