Kultur och lärande för hållbar utveckling

Den svenska förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. Genom undervisning som utgår från helheter och sammanhang samt undervisning kopplad till verkligheten skapar vi motivation.

Exempel på sådana arbetssätt är naturpedagogik, utomhuspedagogik och kulturpedagogik. Det gemensamma för dessa är att delar av undervisningen sker utanför klassrummet och där platsen som undervisningen sker på är viktig för lärandet.

Vi vill satsa resurser på ett antal pedagogiska resurscentrum där lärare kan åka med sina elever för att få inspiration i undervisningen. 

Alla skolor ska ges resurser att utveckla den skapande verksamheten, musik, konst och litteratur ska få större plats i undervisningen. Skolan har ett stort ansvar för barns tillgång till kultur.

Vi vill öka resurserna för att skolorna ska kunna erbjuda film- och teaterbesök, samt för att kunna bjuda in författare och kulturutövare som gäster.

Kopiera länk