Kunskap för alla i gymnasieskolan

Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasieelever ska ges inflytande över såväl arbetsmiljö, undervisningens innehåll och upplägg som verksamhetens utformning.

Skolan ska möjliggöra och stödja elevers självorganisering för en skola fri från sexism, rasism, funkofobi och homo-, bi- och transfobi.

Alla gymnasieprogram måste ge behörighet till vidare studier. Normen på de kommunala gymnasieskolorna ska vara att alla elever ges högskolebehörighet. Det val som görs som ung tonåring ska skapa förutsättningar, inte stänga dörrar.

Vänsterpartiet arbetar för att fler hantverksutbildningar och andra praktiska yrkesutbildningar skapas på gymnasienivå och att kommunen aktivt arbetar för att få fler elever att välja dem. Det finns många bristyrken, till exempel inom vården, till vilka det behöver utbildas fler. Vi vill satsa på utbildning till dessa genom att bland annat erbjuda en jobbgaranti vid avklarade studier.

Kopiera länk